Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bijeenkomst over parochiecentrum Hoefstraat 201 en Petrus Donderskerk

Bijeenkomst over parochiecentrum Hoefstraat 201 en Petrus Donderskerk

Bij de fusie per 1 maart 2015 waarbij Parochie Zalige Peerke Donders ontstond is door de fuserende parochies het gebouwenplan "De nieuwe parochie met haar gebouwen en voorzieningen op weg naar 2020" vastgesteld. Uitgangspunt van dat plan is, dat elk kerkgebouw kan functioneren als de kerk van de betreffende Toren. Alle functies moeten zo mogelijk in die kerk bijeen worden gebracht. zo zou ook het torensecretariaat in de kerk gehuisvest kunnen worden. De kerk moet niet alleen een ruimte zijn om te vieren maar ook een plek zijn om te ontmoeten. 

Door concentratie van functies kunnen de diverse gebouwen waarin thans nog een torensecretariaat gehuisvest is, worden herbestemd. Bij de herbestemming wordt gekeken of een gebouw nog rendabel kan zijn voor de parochie of dat het beter is om het gebouw af te stoten. Mede door het herbestemmen van parochiecentra kan het grote tekort, dat onze parochie jaarlijks heeft, worden verminderd.

In dat kader is door het parochiebestuur ook gekeken naar het parochiecentrum aan de Hoefstraat en het onderbrengen van functies in de Petrus Donderskerk. Alle voor- en nadelene hiervan proberen wij in kaart te brengen. Het parochiebestuur realiseert zich hierbij terdege, dat de parochiecentra een belangrijke functie vervullen binnen de torens en als het ware de "huiskamer" van een toren is. Om die reden wil het parociebestuur graag in overleg met de betrokken parochianen treden om samen de mogelijkheden te bespreken, zodat het parochiebestuur tot een weloverwogen besluit kan komen. 
Graag nodig ik de parochianen en vrijwilligers van toren De Vlaspit uit om met het bestuur te discussiëren over de toekomst van het Parochiecentrum aan de Hoefstraat en de Petrus Donderskerk. De bijeenkomst zal worden gehouden op maandag 4 november aanstaande om 19.30 uur in het parochiecentrum aan de Hoefstraat. U wordt verzocht zich voor die bijeenkomst aan te melden bij Gerard Stevelink. Dit kan per mail: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl of per telefoon. Ook kunt u zich opgeven via de lijsten die bij de vieringen in Padua en achter in de kerk liggen.

Theo de Kort, Vicevoorzitter