Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Informatieavond begraafplaatsen

Informatieavond begraafplaatsen

Zoals u uit eerdere publicaties heeft kunnen vernemen heeft het parochiebestuur eind vorig jaar het principebesluit genomen om op termijn de begraafplaats aan de Gershwinstraat te sluiten. Voor de begraafplaats aan de Lovense straat is het besluit genomen geen nieuwe graven toe te laten op het deel links achter (het voormalige Lovense deel) direct grenzend aan de benzinepompstation van de Ringbaan Oost. 
De belangrijkste reden voor dit principebesluit is het zeer lage aantal begravingen van de afgelopen jaren. De parochie beschikt in het totaal over vier begraafplaatsen en er is duidelijk sprake van overcapaciteit. Daar komt bij dat het onderhoud van de genoemde kerkhoven erg kostbaar is geworden. Als gevolg van recente wetgeving is het niet meer mogelijk in het onderhoud te voorzien, zoals dat in het verleden heeft plaatsgevonden. 

De parochie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de paden, hagen, bomen, afvalbakken enz. Het onderhoud van de graven zelf is de verantwoordelijkheid van degene die de rechten bezit. In eerste instantie worden op beide begraafplaatsen rechten voor 20 jaar aangegaan. Deze rechten kunnen, als daar voor betaald wordt, telkens verlengd worden. Als de rechten niet verlengd worden vervalt na verloop van tijd het graf aan de parochie. Hiervoor zijn wettelijke regelingen van toepassing. 

Het sluiten van een kerkhof gaat niet zomaar. Ook daarvoor zijn wettelijke regels en er gaat een lange tijd overheen tussen het besluit van sluiten door de eigenaar en het daadwerkelijk opheffen van het kerkhof. Gedurende al die tijd moet het kerkhof onderhouden worden. Om dit betaalbaar te houden zal op niet al te lange termijn een groot aantal monumenten verwijderd worden. Deze monumenten zijn gemerkt door een geel bordje en/of een rode stip op het monument. Dit zijn monumenten waarvoor geen rechten meer betaald zijn. Let wel; alleen de monumenten worden verwijderd, de graven zelf blijven onaangeroerd. Na afloop van deze actie zullen op de open gevallen plaatsen grasvelden aangelegd worden, die relatief eenvoudig onderhouden kunnen worden. 

Op maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur zal er voor geïnteresseerden een informatiebijeenkomst worden gehouden in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat. Tijdens deze bijeenkomst zal nadere informatie worden verstrekt en kunnen eventuele vragen gesteld worden. U bent daarbij van harte welkom. 

Het Parochiebestuur.