Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuws over gezinsvieringen St. Lucaskerk

Nieuws over gezinsvieringen St. Lucaskerk

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is ons kinderkoor KiFA gestopt. Zij zongen altijd in onze gezinsvieringen in de St. Lucaskerk. Nu het koor gestopt is, zijn we als werkgroep gaan nadenken over de toekomst van de gezinsvieringen. We merken dat de gezinsvieringen erg gewaardeerd worden, maar dat we weinig extra gezinnen ontmoeten in de gezinsvieringen. En voor hen zijn ze toch bedoeld. We hebben besloten te stoppen met de gezinsvieringen op de eerste zondag van de maand. Die vieringen worden 'gewone' eucharistievieringen, waarin pastoor Frank Lemmens voorgaat, samen met diaken Geert Eijsbouts of pastor Paulien van Bohemen. 
Omdat er bijna elke zondag nog wel 'vaste' gezinnen in de kerk zijn en we het belangrijk vinden dat kinderen een plaats en stem hebben in onze vieringen, zullen we de kinderen vragen om op de eerste zondag van de maand de voorbede voor te bidden. 
Voor de presentatievieringen van de Eerste Communiecanten en de Eerste Communieviering zoeken we nog een passende oplossing. 

Let op: Met Kerstmis is er wél een kerstgezinsviering: 24 december om 17.30 uur, omdat daar nog veel gezinnen naartoe komen.

Werkgroep gezinsvieringen.