Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Vergadering van de parochie

Vergadering van de parochie

Er waren ongeveer 80 parochianen aanwezig. Na een inleiding door pastor Sjack Willemen zijn de aanwezigen in vijf groepen met elkaar in gesprek gegaan over de aanbevelingen uit het concept pastoraal beleidsplan. De resultaten uit de gespreksgroepen werden aan elkaar gepresenteerd. Hier zijn notities van gemaakt en die zullen door het pastoraal team en het parochiebestuur betrokken worden bij het definitief vaststellen van het beleidsplan. Daarna komt er een commissie die erop toe gaat zien dat het beleidsplan niet in een la verdwijnt, maar dat er ook daadwerkelijk vanuit gewerkt gaat worden. 
Voorzitster van de vergadering Marja Wittenbols vatte de discussie samen met de woorden: "Het pastoraal beleidsplan is een menselijk plan en soms wat verheven. We moeten bekennen wie we zijn in ons samensmelten met de stad, zowel aan de inwoners als aan de organisaties met wie we samenwerken. We moeten ons erfgoed doorgeven. Om te kunnen overleven als een kleiner wordende gemeenschap moeten we soms loslaten wat ons dierbaar is, omdat we er een geschiedenis mee hebben. Die ballast mag ons niet beperken in de nieuwe mogelijkheden die nodig zijn voor ons voortbestaan. We moeten nieuwe verbindingen aangaan en zo samen een nieuwe geschiedenis maken waar we trots op kunnen zijn."

Tijdens de rondvraag werden er vragen gesteld over de financiële positie van onze parochie, over de ontwikkelingen rond de gebouwen en werd gepolst hoe er in de parochie aangekeken wordt naar het openstellen van het priesterambt voor vrouwen en gehuwden. En er was een bijzonder woord van dank voor de koffieschenkgroep van de Lucaskerk, die ook deze avond weer voor koffie en thee gezorgd hebben. 
Zodra het pastoraal beleidsplan definitief is vastgesteld, zal het via een extra nieuwsbrief verspreid gaan worden. 

De volgende vergadering van de parochie is op 9 oktober 2019.