Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Wat kan de parochie betekenen?

Wat kan de parochie betekenen?

Rond ziekte, afscheid nemen en sterven is er altijd de mogelijkheid tot een of meerdere gesprekken met een pastor en via de noodtelelfoon van de parochie kan gevraagd worden om een ziekenzalving door een priesterpastor of een ziekenzegen door een pastoraal werker. 
Voor de uitvaart staan vier parochiekerken ter beschikking. De uitvaartondernemer kan voor het gebruik daarvan een afspraak maken met de parochie via de noodtelefoon. Voor het begin van de uitvaartviering is opbaring in de kerk en het nemen van afscheid mogelijk. 
Over de invulling van de uitvaartviering gaat de pastor met de nabestaanden in gesprek en zal geprobeerd worden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de familie. Is de pastor een priester, dan is een eucharistieviering mogelijk. Daarnaast is een woord- en communieviering mogelijk of een viering van woord en gebed. De parochie beschikt over koren die bij een uitvaart voor de zang kunnen zorgen, maar een viering met cd-muziek kan ook als de muziek past binnen de sfeer van een kerkgebouw. 
Na de viering in de kerk gaat de voorganger ook mee, als dat gewenst is, naar de begraafplaats of het crematorium. 
Wat u misschien nog niet weet is dat voorgangers van onze parochie ook bereid zijn een afscheidsdienst te verzorgen op het crematorum of bijvoorbeeld in een aula van een natuurbegraafplaats. En dat het mogelijk is om gebruik te maken van het kerkgebouw voor een afscheidsviering zonder dat een pastor de voorganger is. De parochie wil namelijk zo goed mogelijk proberen om tegemoet te komen aan persoonlijke wensen rond een afscheidsceremonie in een periode van verdriet en rouw. 
Het is goed als je vorbereid bent,  maar natuurlijk hopen wij dat het nog lang duurt voordat het zover is dat er gebruik van gemaakt moet worden.