Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Uitnodiging vergadering van de parochie: herinnering

Uitnodiging vergadering van de parochie: herinnering

Parochianen, bestuur en pastoraal team komen samen om met elkaar te spreken over wat er in onze parochie van belang is. 
Stond in de vorige vergadering de gedachte van een parochie als beweging centraal, nu willen we kijken hoe we daar beleidsmatig verder invulling aan kunnen geven. Het beleidsplan van de parochie voor de komende jaren is in de maak. Door middel van deze vergadering van de parochie krijgen alle parochianen de gelegenheid om mee na te denken over de toekomst en bij te dragen aan het beleid. 
Een aantal thema's die aan bod zullen komen zijn:

  • De parochie als een klooster in de stad;
  • De parochie als veldhospitaal en inloophuis;
  • De parochie present in de wijk;
  • De parochie een thuis voor gezinnen;
  • De parochie, eenvoudig en sober opgezet.

De vergadering van de parochie is op dinsdag 26 maart 2019, om 19.30 uur. Dit keer is toren Frater Andreas de gastheer in de St. Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan 91. De vergadering duurt tot uiterlijk 22.00 uur.