Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bijbelcursus rond het lijdensverhaal

Bijbelcursus rond het lijdensverhaal

Pastor Sjack Willemen geeft in de komende veertigdagentijd een bijbelcursus rond het lijdensverhaal volgens Lucas. Thema's als lijden, afscheid, je kruis dragen komen aan bod. Maar ook verraad en verloochening, pijn doen en pijn verdragen. 
Er zijn drie bijeenkomsten, telkens op een maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. De plaats van samenkomst is de bovenzaal van de Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan (er is een lift aanwezig). De data zijn 11 en 15 maart en 8 april. 

Opgave via email: pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl of op werkdagen in de ochtend per tel. 013-2070127. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor koffie of thee gevraagd.