Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Vastenactie

Vastenactie

Afgelopen twee jaar is de opbrengst van de vastenactie naar de beroepstraining voor meisjes en jonge vrouwen in Arunachal Pradesh,  een streek in India gegaan. Daar wordt ieder half jaar een groep van 30 meisjes opgeleid met als doel hun positie en levensstandaard te verbeteren. Behalve dat ze allerlei praktische vakken hebben zoals naaien, weven, rekenen en schrijven, krijgen ze ook een bewustwordingsprogramma waardoor zij meer aandeel kunnen leveren aan de gemeenschap en er een stabielere verdeling tussen mannen en vrouwen komt in de besluitvorming binnen de gemeenschap. Ook krijgen zij een leiderschapstraining waarin zij leren strenger op te treden bij huiselijk geweld, misbruik van alcohol en drugshandel.

Na een jaar zijn er 60 meisjes afgestudeerd maar er zijn nog zoveel meisjes die veel te vroeg worden uitgehuwelijkt en geen enkele kans maken op verbetering van hun leven dat we ook een volgende groep van 60 meiden deze kans willen geven. De parochie gaat weer verschillende acties organiseren via welke u uw bijdrage aan dit programma kunt geven. Bij toren De Vlaspit zoals te doen gebruikelijk de bingo en de solidariteitsmaaltijd. Toren Frater Andreas organiseert al sinds jaar en dag de vastensoep. Iedere vrijdag in de vasten, met uitzondering van Goede Vrijdag, wordt er bij de Elim communiteit aan de Schiphollaan een eenvoudige maaltijd van soep en brood geserveerd. Toren de Montfort heeft weer een solidariteitsmaaltijd die voorafgegaan wordt door een bezinningsviering. Toren het Goirke heeft ook een vastensoep en de tweede collecte tijdens de vastentijd gaat naar het project. 

De gehele opbrengst van onze activiteiten zijn bestemd voor het project. Vele vrijwilligers gaan zich weer inzetten voor dit project. 
Doet u mee? In de nieuwsbrieven van de diverse torens kunt u de tijden terugvinden, maar hier alvast alle activiteiten op een rijtje:

De Montfort            Vastenmaaltijd en bezinningsviering           Donderdag 11 april

De Vlaspit                Vastenmaaltijd                                                 Dinsdag 9 april  
                                  Bingo                                                                 Donderdagavond 28 maart
                                  Bingo                                                                 Dinsdagmiddag 2 april
                                  Film                                                                    Voor de viering van 17 maart

Frater Andreas        Vastensoep                                                       Iedere vrijdag, behalve
                                                                                                              Goede Vrijdag

Goirke                       Vastensoep                                                       Vrijdag 29 maart

 

Hartelijk dank voor al uw bijdragen in welke vorm dan ook!
Namens alle vrijwilligers van de vastenactie.