Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Aan het begin van het nieuwe jaar doen wij via de actie Kerkbalans een beroep op u om onze parochie financieel te ondersteunen.
Wij willen als parochie een steunpunt zijn op momenten in uw leven wanneer u het nodig heeft. 
Als thema voor het werkjaar 2018 - 2019 is gekozen voor "NABIJHEID". Wij willen dicht bij elkaar staan, als kerk wanneer wij uw vreugdevolle momenten kunnen ondersteunen zoals bij doop, eerste communie, vormsel en huwelijk. We doen dat ook door met elkaar te zorgen voor inspirerende en goed verzorgde vieringen waar iedereen van harte welkom is. Als het wat minder gaat, als de jaren gaan tellen, als u getroffen wordt door ziekte dan proberen wij dichtbij te blijven door een bezoekje, ziekencommunie maar ook door 
 activiteiten als het seniorenpastoraat en via de inlooplunch of een driegangenmaaltijd bij "Thuis bij Peerke". 
Voor jongeren is er het jongerenpastoraat en de Mandala. En onze parochiecentra zijn dagelijks open voor allerlei praktische zaken maar ook voor gewoon een kopje koffie of een goed gesprek. 

Wij moeten deze dienstverlening echter geheel zelf betalen. Daarom kloppen we ook bij u aan voor een bijdrage. Mgr. van den Hende zei over de actie het volgende: "De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken, maar de Kerk kan niet zonder geld bestaan. Met Kerkbalans voorzie je je parochie van reisgeld om te kunnen blijven pelgrimeren. Het is een bijbels beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis zijn hier op aarde. Geld voor de Kerk is reisgeld voor de pelgrimerende kerkgemeenschap. Die reis krijgt op allerlei manieren vorm". De Parochie Peerke Donders heeft 4 torens die als kleine gemeenschap nabij willen zijn in en voor de wijk. Ook al heeft de kerk het in deze tijd moeilijk, de zon is nog niet ondergegaan. Maar wij teren wel op onze reserves. Daarom moeten wij ons vuur brandend houden, samen, met elkaar! Helpt u mee?

Komende week ontvangt u de envelop met informatie over de aktie Kerkbalans. 
Mocht u geen envelop ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen via telefoon en email (tel: 013-2070127 of mail info@parochiepeerkedonders.nl).
Wij vertrouwen op uw steun en willen u bij voorbaat al hartelijk danken.