Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Wat is er aan de hand?
Sinds begin 2018 mogen er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. Een goede zaak, maar wat dan? Beide begraafplaatsen dateren uit het begin van vorige eeuw en bij de opzet is geen rekening gehouden met het gebruik van machines. Daardoor werd het bestrijden van onkruid erg arbeidsintensief en dus ook heel erg duur. Er is dan ook op dat moment gekozen om het onkruid kort te houden en ondertussen te onderzoeken wat er, met het oog op de toekomst, moet gebeuren om de beide begraafplaatsen weer goed en netjes te kunnen onderhouden. 
Daarnaast is het aantal begravingen de afgelopen jaren sterk terug gelopen, zeker wanneer je dat vergelijkt met de grote toename van het aantal crematies. Dat houdt ook in, dat onze parochie op den duur (en eigenlijk nu al) met vier begraafplaatsen een veel te grote capaciteit heeft. 
Enkele weken geleden is een voorstel aan het dagelijks bestuur van de parochie gepresenteerd. Deze voorstellen houden het volgende in:

Begraafplaats aan de Gershwinstraat:

* Op het achterste gedeelte is nooit iemand begraven. Het voorstel is om dit deel af te sluiten met een haag. Hierdoor wordt de begraafplaats kleiner en overzichtelijker. 
* Alle monumenten waarop geen grafrechten meer bestaan te verwijderen, aan te vullen met zand en vervolgens in te zaaien met gras. Hierdoor zullen grote vlakken met gras ontstaan. 
* Alle paden, met uitzondering van het hoofdpad, in te zaaien met gras.
* Het aantal begravingen is drastisch teruggelopen de afgelopen jaren. De rentabiliteit van deze begraafplaats staat daardoor sterk onder druk. Daarom is voorgesteld geen nieuwe begravingen meer toe te laten. 

Begraafplaats aan de Lovensestraat:

* Monumenten op het "Lovense" deel, dit is het gedeelte links achter, waar geen rechten meer op zitten te verwijderen. Aanvullen met zand en inzaaien met gras, gedeeltelijk af te sluiten door middel van een haag en geen nieuwe begravingen meer toe te laten. Voor nabestaanden blijft het mogelijk dit deel te bezoeken. 
* Daar waar dit voor het onderhoud nodig is, zullen op het overige deel van de begraafplaats de monumenten verwijderd worden waar geen rechten meer op zitten. Ook deze delen zullen evenals de paden ingezaaid worden met gras, met uitzondering van het bestraatte hoofdpad. 

Het Parochiebestuur heeft positief gereageerd op bovenstaande voorstellen. Er zijn een aantal principebesluiten genomen. Het belangrijkste besluit is geen nieuwe begravingen meer toe te laten op Gershwin. In feite komt dit neer op sluiting van deze begraafplaats. Hierdoor wordt het mogelijk om in de toekomst deze begraafplaats helemaal te ruimen. Dit zal niet zomaar gebeuren. Wettelijk kan dit pas 20 jaar na de laatste ter aarde bestelling. In de tussentijd blijft de begraafplaats wel open en toegankelijk voor nabestaanden.
Wat zijn de volgende stappen:
* Grafmonumenten die verwijderd gaan worden zullen gemerkt worden.
* Bedrijven zullen worden uitgenodigd offertes uit te brengen voor de benodigde werkzaamheden. 
* Aan de hand van de bevindingen zal een definitief plan gepresenteerd worden aan het parochiebestuur. Het parochiebestuur zal uiteindelijk beslissen of deze investering doorgaat. 

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar theomarcelis@parochiepeerkedonders.nl