Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Groter belang vergadering van de parochie

Groter belang vergadering van de parochie

In de vorige nieuwsbrief heeft u een uitgebreid verslag kunnen lezen van de Vergadering van de Parochie afgelopen september. 26 maart 2019 staat de volgende Vergadering van de Parochie gepland. Tenminste twee keer per pastoraal werkjaar willen Parochiebestuur en Pastoraal Team met alle belanghebbende ben belangstellende parochianen bij elkaar komen om te overleggen over het beleid en voortgang van het pastoraat, over de gebouwen en de financiën van de parochie. 

Het versterken van de rol van de Vergadering van de Parochie komt in plaats van de grote hoeveelheid beraden die we tot nu toe kenden. Het gaat met name om de pastorale beraden: het Beraad Ouderen en Zorg en Aandacht, het Beraad Liturgie, het Beraad Roeping, Vorming en Katechese, het Diaconaal Beraad en het Beraad Jonge Gezinnen. 
Veel van het werk van deze beraden wordt in allerlei werkgroepen gedaan of behoren tot het takenpakket van leden van het Pastoraal Team. Soms is er in plaats van een beraad een "denktank" gegroeid. De organisatorische beraden, zoals het Vrijwilligersberaad, blijven gewoon hun werk doen.