Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

...meer dan een boterham...

...meer dan een boterham...

"Geert, we willen jou interviewen, zodat onze parochianen met jou kennis kunnen maken". Geert Eijsbouts, onze nieuwe diaken, vindt dat prima en we spreken af om het interview te houden op een banke aan het Wilhelminakanaal. Omdat Simone, de vrouw van Geert, toevallig langs komt fietsen, sluit ook zij aan bij ons gesprek. Samen zijn zij de gelukkige ouders van twee kinderen: Rein van 13 en Lieke van 11. Op 4 november 2017 is Geert in Den Bosch tot diaken gewijd. Een keuze waar zijn vrouw vierkant achter staat. Natuurlijk kost het diakenschap veel tijd, zeker omdat het uitgeoefend worden naast een dubbele baan. Geert werkt namelijk overdag voor een administratiekantoor en hij is daarnaast ook nog eens studiesecretaris van de KSGV. 

Maar Geert voelde zich echt geroepen tot een actief leven in de kerk. Na het vroege overlijden van zijn vader merkte hij hoeveel steun moeder ondervond vanuit de geloofsgemeenschap waarte zij behoorden. Geert stelde zichzelf de vraag: waarom zou ik niet iets voor anderen kunnen betekenen? Toen hij later via de Elimgroep een diaken ontmoette, werd dat voor hem de mogelijkheid om zijn hart te volgen. De diakenwijding was een afronding van de weg er naar toe, een bevestiging van zijn keuze en tegelijk een zending en een opdracht om op zijn eigen authentieke manier te leven en werken in dienst van de kerk en de mensen die samen die kerk vormen. 

   "De kerk is als een brede boulevard. Er zijn heel veel verschillende      stroken waarop de mensen zich bewegen, allemaal in dezelfde          richting". Geert ziet voor zichzelf ook een rol in deze stroom van        mensen. Niet als een verkeersregelaar die mensen streng op              voorgeschreven  wegen moet houden. "Ik wil met mensen                  meelopen, hen aanmoedigen en stimuleren. Niet met een                  opgeheven vingertje, maar met een uitnodigende, open hand wil      ik mensen helpen om de weg te vinden". En Simone vult aan:              "Geert is een echte verbinden, hij gaat graag met mensen het             gesprek aan". 
    Op de vraag of we in de parochie niet te veel met mensen bezig         zijn en de relatie met God te weinig in beeld is, antwoordt Geert        dat naar zijn gevoel het menselijke en het goddelijke in elkaar            overlopen. De mens is beeld van God. Door naar mensen te                kijken en met hen een band aan te gaan, kijken we ook naar God      en verbinden we ons met God. Zowel in de liturgie als in de katechese en de diaconie wil Geert dat laten zien. "Ik denk dat de parochie Peerke Donders goed bij mij past. Er is veel ruimte en openheid. Het is een parochie die dicht bij mensen staat".     

En Geert geeft aan dat zijn hoofddoel als diaken is om met aandacht er voor mensen te zijn. De parochie is voor hem een soort vangnet waar mensen contact zoeken met elkaar en met het goddelijke. Waar je kunt vertellen wat je bezielt en waar je mee bezig bent. Niet via sociale media etc. maar door elkaar echt te ontmoeten, bij mensen thuis, bijvoorbeeld als hij de communie rondbrengt. Of met mensen in de kerk, bij de koffie. Hij zal in de weekenden vaak te vinden zijn in de kerk, ook als hij niet zelf voorgaat, om met mensen te praten. Na een goed gesprek, zei ooit iemand tegen hem: "Dit gesprek doet meer dan een boterham". Samen met de werkgroep eerste communie zal Geert vooral de communicantjes en hun ouders van toren Frater Andreas gaan begeleiden. Hij gaat meedoen met de gezinsvieringen in de Lucaskerk. "Samenwerken is o zo belangrijk in een parochie. Graag betrek ik de parochianen bij mijn activiteiten". 

Over zijn beschikbaarheid is Geert ook duidelijk. "Ik ben niet de opvolger van pastor Monic. Vooral in de avonduren en in de weekenden kan ik er voor de parochie zijn. En ik heb andere taken en zal er een andere invulling aan geven. Ik wil proberen om dicht bij mezelf te blijven. Dat betekent dat ik zo goed en kwaad als het gaat er voor de parochie én mijn gezin wil zijn. En ik zal dat altijd vanuit het besef doen, dat wat ik van mezelf heb, wat ik meebreng, dat dat ook altijd van anderen, van God gekregen is". 

Geert, het moge je gegeven zijn. Een goede tijd in onze parochie. 
Sjach Willemen.

Presentatie Geert Eijsbouts
Tijdens de gezinsviering op zondag 7 oktober om 11.00u zal Geert Eijsbouts in onze parochie gepresenteerd worden. De viering is in de Lucaskerk. U bent van harte welkom.