Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bezetting pastoraal team

Bezetting pastoraal team

Met het vertrek van pastor Monic verliest het pastoraal team een bijna fulltime kracht. Gelukkig is pastor Sjack Willemen, na een ziekteverlof en herstelperiode van ruim een jaar, weer volledig aan het werk gegaan en de benoeming van een diaken biedt ook enige soelaas. Waarbij wel vermeld moet worden dat dit diakenschap vooral in de avonduren en weekenden zal plaats vinden, omdat de diaken zelf in zijn eigen onderhoud moet voorzien. 

Het pastoraal team bestaan vanaf 1 september uit: 

Frank Lemmens (Pastoor), Sjack Willemen, Paulien van Bohemen, Renee von der Fuhr, Gerard Stevelink, Geert Eijsbouts en Corina Vogel (in de rol van parochiecoördinator).