Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwe diaken

Nieuwe diaken

Veel mensen kennen Geert al omdat hij zich al jarenlang met onze parochie verbonden voelt. 
In de nieuwsbrief van september zullen we nader
met hem kennis maken.
Voor nu alvast een foto, zodat u kunt zeggen 'oh ja, die
ken ik wel' en de mededeling, dat tot zijn belangrijkste
taak gaat horen, het voorbereiden van kinderen en 
ouders in Toren Frater Andreas op de eerste communie
en het mede voorgaan in de gezinsvieringen.