Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Internationale communiteit Missionarissen van het H. Hart (MSC)

Internationale communiteit Missionarissen van het H. Hart (MSC)

Met de bisschop, het Parochiebestuur van de Peerke Dondersparochie en het Pastoraal Team zijn contacten gelegd. 
Afspraak met de parochie is dat Tarsis Siswanto, 52 jaar afkomstig uit Indonesië, en Dandan Naong, 40 jaar en afkomstig uit de Filipijnen, van 15 januari tot 1 maart komen 'freewheelen' in onze parochie. 

Van 1 maart tot 1 september lopen beiden ongeveer 10 uur per week stage. Ruim voor 1 september gaan we opnieuw in gesprek met de vraag: Hoe nu verder?