Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Vastenactie 2018 - steun ons project

Vastenactie 2018 - steun ons project

Weer India! Ja, weer India, en dat is niet zomaar.

Afgelopen jaar is de opbrengst van de vastenactie naar de beroepstraining voor meisjes en jonge vrouwen in Arunachal Pradesh, een streek in India, gegaan. Daar wordt ieder half jaar een groep van 30 meisjes opgeleid met als doel hun positie en levensstandaard te verbeteren. Behalve dat ze allerlei praktische vakken hebben zoals naaien, weven, rekenen en schrijven, krijgen ze ook een bewustwordingsprogramma waardoor zij meer aandeel kunnen leveren aan de gemeenschap en er een stabielere verdeling tussen mannen en vrouwen komt in de besluitvorming binnen de gemeeschap. Ook krijgen zij een leiderschapstraining waarin zij leren strenger op te treden bij huiselijk geweld, misbruik van alcohol en drugshandel. 

Na een jaar zijn er 60 meisjes afgestudeerd, maar er zijn nog zoveel jonge meisjes die veel te vroeg worden uitgehuwelijkt en geen enkele kans maken op verbetering van hun leven dat we ook een volgende groep van 60 meiden deze kans willen geven. De parochie gaat weer verschillende acties organiseren via welke u uw bijdrage aan dit programma kunt geven. Bij toren de Vlaspit zal dit zijn via de bekende bingo en vastenmaaltijd. Toren Frater Andreas organiseert opnieuw de vastensoep, iedere vrijdag tijdens de vastenperiode behalve op Goede Vrijdag. Toren De Montfort heeft opnieuw een solidariteitsmaaltijd die voorafgegaan wordt door een bezinningsviering. En in toren De Bron / Goirke gaat de tweede collecte de gehele vastentijd naar het vastenactieproject. Tevens gaan zij proberen een vastenmaaltijd te organiseren.

Vele vrijwilligers gaan zich weer inzetten voor dit vastenactieproject. Doet u mee? Houd u de nieuwsbrieven en de website in de gaten voor data en tijden. 
Hartelijk dank voor uw bijdragen, in welke vorm dan ook.