Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Ook onze parochie doet mee aan deze actie en vanaf komende week vindt u dan ook een brief in uw brievenbus waarin uw bijdrage wordt gevraagd. Onze parochie moet zich, net als alle andere parochies en kerkelijke gemeenten, zelf van de benodigde middelen voorzien om personeel te kunnen betalen, gebouwen te onderhouden en alle werkzaamheden en activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Daarom wordt er elk jaar een beroep op iedereen gedaan om de parochie ook financieel te ondersteunen. Naast het vele werk dat vrijwilligers al doen, blijft dit helaas ook nodig. 

Graag doen wij dan ook een berep op iedereen om de eigen parochie te ondersteunen. Geef voor je kerk om in deze samenleving ook een ander geluid te kunnen laten horen. Een geluid dat mensen aanzet om net zo goed als Jezus mensen weer erbij te trekken, mensen weer op te beuren en mensen een naam en gezicht te geven. En helaas is daar ook geld voor nodig. 

Geef voor je kerk en kijk ook eens of je wat meer zou kunnen geven als het jaar ervoor. Wij zijn u er zeer erkentelijk voor! En let op uw brievenbus, want vele handen zorgen ervoor dat u dit jaar een brief krijgt. 
Wilt u de folder rondom de actie kerkbalans bekijken, klik dan hier.