Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Zondag 17 mei 2020, 6e zondag van Pasen

Evangelie volgens Johannes 14, 15-21

Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet verweesd achter. Ik kom bij jullie terug. Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, terwijl jullie Mij wel zullen zien, want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven. Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in julie ben. Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hem liefheeft, en ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem openbaren. 


Bezinning
Dit stukje Evangelie wordt gezien als de afscheidsrede van Johannes. Hij weet niet goed raad met zijn radeloze gemeente. Een gemeente die haar Heer verloren is. Die de hoop en het vertrouwen aan het verliezen is. En voor de enthousiaste Johannes is dat onacceptabel. 
Alles haalt hij uit de kast om het vertrouwen in zijn Heer vast te houden: Hij zal een helper sturen. Hij komt terug.              (Bron: diaken Pier Tolsma)
Hij houdt van jullie. Echt waar. Vertrouw erop. En als jullie
echt van Hem houden, doe dan wat Hij jullie heeft gezegd: verlies dat vertrouwen niet. Onderhoud zijn geboden! Liefde blijkt gebonden te zijn aan voorwaarden. 

Wie snapt dat niet? Is dat niet uitermate menselijk? Zouden we ons niet allemaal zo uiten? En toch: met liefde mag je niet onderhandelen, niet soebatten, niet marchanderen. Liefde stelt geen voorwaarden: nooit. Liefde is niet uit op hebben. Liefde is zijn! Is ziel, is luisteren en wijken; is kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht, zo dicht Ed Hoornik. 
Liefde is een wezenskenmerk. Het is het wezenskenmerk bij uitstek van God. En omdat wij gemaakt zijn naar het beeld van God, is liefde ook ons wezenskenmerk.
Liefde maakt ons tot wie wij zijn: mens. Waardevol. Om uiterst respectvol te benaderen. Want wij zijn beeld van God. Dat is wat Jezus van Nazareth ons als geen ander heeft voorgeleefd. Dat is waartoe Hij ons tot op vandaag blijft uitdagen: op God lijken. Liefde zijn. 

Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andere schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.


(Ed Hoornik)