Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Zondag 10 mei 2020

Evangelielezing Johannes 14, 1-7

"Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God: geloof ook zo in Mij!
In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou ik anders gezegd hebben dat ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar ik heenga - de weg daarheen is jullie bekend."
"Maar Heer," zei Tomas, "we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dadn bekend kunnen zijn?" Jezus antwoordde: "Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullieHem en heb je Hem gezien."


Bezinning

Wat mij verwondert, zegt God, is de hoop.
Geloof, hoop en liefde zijn allen mijn schepselen.
Het geloof is een trouwe bruid,
de liefde een vurige moeder, één en al hart.
Maar de hoop is een klein meisje.
Onbevangen kijkt ze de wereld in.
Het geloof is sterk en de liefde schenkt zich weg.
Maar de hoop begoet ons elke morgen opnieuw.
Het geloof is een kathedraal,
de liefde een hospitaal dat alle ellende van de wereld in zich opneemt,
maar zonder de hoop is dat alles slechts een kerkhof

Als een blij kind trekt de hoop de wereld door.
De wereld denkt dat de twee zusters geloof en liefde,
tussen zich voorslepen, als verloren tussen haar rokken.
Maar ze zien niet dat het juist de hoop is
die het geloof en de lieefde meetrekt.
Want het geloof ziet alleen maar wat het is,
maar niet wat morgen zal zijn.
En de liefde houdt slechts van wat nu is,
maar nog niet van wat nog komt.
Het is de hoop die geloof en liefde op sleeptouw neemt,
over de hobbelige en eindeloze weg van het leven,
elke dag opnieuw,

( Tekst naar Charles Pegui ) 


Gebed

God wij vragen U om geloof, hoop en liefde.
Dat we blijven leven in de vertwijfeling,
blijven zingen in het duister.
Dat we mogen blijven vertrouwen op morgen,
Laat die kleine vlam van de hoop
blijven branden in de harten van mensen. 
Dat we het volhouden
en blijven geloven in de toekomst.
Amen.