Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Gebed


23 april 2020

Aan het begin van de ramadan biddden we
voor moslims die in deze tijd niet naar de moskee kunnen
om samen deze bijzondere maand te vieren.
Dat zij zich toch met elkaar verbonden weten
en een goede en zinvolle ramadan mogen ervaren.

 

 

 

21 april 2020

We bidden voor onze politici:
om wijsheid, kracht 
en de juiste beslissingen.


 


10 april 2020, Goede Vrijdag

Meditatie:
"Zwijgen is voor het woord als een net dat onder de koorddanser gespannen is"

Zwijgen wil ik, Heer,
en op jou wachten.

Zwijgen wil ik,
opdat ik kan begrijpen
wat er in de wereld gebeurt. 

Zwijgen wil ik
om de dingen nabij te zijn,
alle schepselen,
en hun stemmen horen.

Zwijgen wil ik,
opdat ik onder al die stemmen
de jouwe herken. 

Ik wil zwijgen,
vol verbazing,
dat jij een woord voor me hebt.

Zwijgend lopen wij met Jezus op naar Golgotha.


06 april 2020

We bidden uit dankbaarheid
voor alle juffen en meesters en docenten
die zich ook deze week weer inspannen
om de kinderen en studenten thuis onderwijs te laten volgen.
Om goede moed en creativiteit. 

 


05 april 2020, Palmzondag

Geen weg terug.
En wat er komen gaat is ongewis.
Ik kan alleen maar hopen
dat misschien toch nog - wie weet
een nieuwe horizon oplicht
van leven nooit vermoed. 
Maar nu ik hier gekomen ben
wil ik proberen er te zijn
en om te doen wat in mij ligt
zoveel zolang ik kan. 
Niet alles zal mij lukken - 
ik kan het niet alleen. 
Ik wacht Die mij zal helpen
en Die mij dragen zal
het donker door.

En zou Hij niet horen
als ik Hem roep? 

 

03 april 2020

Als je onzeker bent over jezelf, over je uiterlijk of over je capaciteiten,
of je wel geestig genoeg bent of de juiste kleren aan hebt,
ga dan op zoek naar mensen, die je kunnen vertellen dat je de moeite waard bent,
gewoon omdat je bent zoals je bent.

Als je onzeker bent over de toekomst, over waar het heen moet met de wereld en met jouw leven,
ga dan op zoek naar mensen die oud en wijs genoeg zijn,
om je te kunnen vertellen, dat iedere weg die je gaat
tot iets goeds kan leiden en dat het er alleen op aan komt wat je van die weg maakt.

Als je onzeker bent over je geloof, of het allemaal wel waar is en of God wel bestaat,
ga dan op zoek naar mensen, die in hun leven iets ervaren hebben van het geheim van God,
die je kunnen vertellen dat het geloof een houvast is waarmee je verder komt
en bergen kunt verzetten.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam. 

 

01 april 2020

We bidden voor mensen 
die hun vaste activiteit in de parochie moeten missen
en zich daardoor eenzaam of stuurloos voelen.
Om licht en iets van contact.

 

 


 
26 maart 2020

 
We bidden voor alle werkers in de zorg.
Voor hen die keihard moeten werken in deze tijd.
Om kracht en licht. 

 
 

 
 
 
24 maart 2020
 
We bidden voor mensen die ziek zijn
door het coronavirus.
Voor hen die leven tussen hoop en vrees.
Om beterschap en licht.

 


 

22 maart 2020

We bidden voor mensen die door het coronavirus 
niet bij de uitvaart van hun geliefde 
of dierbare kunnen zijn.
Om troost en licht.