Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

29 maart 2020: 5e zondag van de veertigdagentijd


Evangelielezing: Joh. 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

De zusters Maria en Marta stuurde Jezus de boodschap: "Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt." Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: "Deze ziekte loopt niet uit op de dood maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden." Jezus hield veel van Marta, van haar zuster en van Lazarus. 

Jezus hoorde dus van zijn ziekte, toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was. Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen: "Kom we gaan naar Judea." "Maar rabbi," zeiden de leerlingen, "onlangs nog probeerden de Joden U te stenigen, wilt U er nu alweer heen?" Jezus antwoordde: "Een dag duurt toch twaalf uren? Zolang het dag is kan men zijn weg gaan zonder te struikelen, omdat men het licht van de wereld ziet."

Bij aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.
Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was, was Hem tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven. Marta zei tegen Jezus: "Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat u ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven."
"Je broer zal opstaan", vertelde Jezus haar. "Dat weet ik," zei Marta, " hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag." "Ik ben de opstanding en het leven," zei Jezus. "Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?" "Ja, Heer," antwoordde Marta, "ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou."

Jezus ging naar het graf. Het was een grot, die met een steen was afgesloten. "Neem die steen weg", beval Hij. Marta, de zuster van de gestorvene, zei: "Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!" Jezus antwoordde: "Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft?" 

Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: "Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt. Voor mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort, maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt."

Na dit gebed riep Hij met luide stm: "Lazarus, kom naar buiten!" En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. "Maak hem los, " beval Jezus, "en laat hem gaan."


Gebed

God, wij leven in een nare tijd waarin het corona-virus het leven  van vele mensen opeist. 
Ook in onze parochie  zijn wij  opgeschrikt door de dood van Gerard van Boxtel, koster in de Lucaskerk, en onze voorganger bij woord- en communievieringen Frits Heijltjes.
En in deze dagen zijn ook andere leden uit onze gemeenschap gestorven zoals Henk de Croon, organist in de Petrus Donderskerk.
Weer anderen vechten voor hun leven en zijn ziek. 
Maar de diepste radeloosheid mag ons niet kapotmaken.
We proberen ons vast te houden aan een sprankje hoop dat we vinden
in het geloof dat U Leven geeft over grenzen van dood heen. 
Ben er God, we hebben U zo hard nodig. 

Amen.


Ter bemoediging

(Uit: Ina's christelijke gedichten en liederen)

God ziet de tranen van groot en klein, de zware tijden, Hij is erbij.
God ziet het strijden van Zijn kind en al het lijden waarin jij je bevindt. 
God ziet de put waarin je zit.
Hij zegt tot jou: Ik vergeet je niet.
Hij gaf Zijn Zoon ook voor jou.
Hij houdt je vast, God is getrouw,
al kun je 't niet geloven:
de Geest bidt elke dag voor jou, Zijn kind, of je uitzicht krijgen mag.