Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

22 maart 2020:   4e zondag van de veertigdagentijd


Evangelielezing: Joh. 9: 1. 6-9, 13-17, 34-38.

Bij het naar buiten gaan uit de tempel zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Jezus spuwde op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde man. Daarna zei Hij tegen hem: 'Vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad.' De man ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug. 
Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien - hij was namelijk een bedelaar - zeiden: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? 'Inderdaad', zeiden sommigen. 'Welnee', zeiden anderen, 'maar hij lijkt er wel op.' Maar hijzelf zei: 'Toch wel, ik ben het'.  

Ze brachten de man die blind geweest was bij de farizeeën. Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat. Daarom stelden ook de farizeeën hem de vraag hoe het kwam dat hij nu kon zien. Hij antwoordde: 'Hij deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen en nu zie ik. 'Zo iemand komt niet van God', oordeelden sommige farizeeën, 'want Hij houdt de sabbat niet.' Anderen merkten op: 'Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten?'
Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde. 'Wat denk jij ervan? Hij heeft je toch de ogen geopend!'

Toen voeren ze tegen hem uit: 'Wat? Jij die vanaf je geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen?' En ze gooiden hem eruit. 
Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden en toe Hij hem teruggevonden had, zei Hij: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' Hij antwoordde: 'Wie is dat Heer? Dan zal ik in Hem geloven.' Toen zei Jezus: 'U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt.' 'Heer, ik geloof', zei hij, en hij wierp zich voor Hem neer. 


Gebed

God onze wereld wordt getroffen door het corona-virus.
Wij hopen en bidden dat er snel een middel gevonden wordt dat beschermt.

Mensen die toch al erg kwetsbaar waren worden ziek.
Wij bidden voor de mensen die er alles aan doen in de zorg voor hen. 

We horen over de mensen die sterven aan de gevolgen van dit virus.
Neem hen op in Uw liefde en wij bidden om steun en troost voor de nabestaanden.

Onze kerken zijn gesloten voor het vieren van de eucharistie.
We bidden om vertrouwen en kracht om te blijven hopen en geloven.