Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Maria Zingt 2020

Maria Zingt 2020

De coronacrisis heeft ook voor het unieke meimaand-evenement 'Maria Zingt' consequenties en derhale heeft het bestuur van de Kapel O.L. Vrouw ter Nood besloten deze manifestatie door te schuiven naar de 2e Mariamaand in het jaar en wel naar vrijdag 2 oktober met nu als locatie de kerk van 't Heike. 
Deze manifestatie met aanvang 19.30 uur wordt voor de 12e keer gehouden. 

De organisatie wil uiteraard zich volledig conformeren aan de coronamaatregelen. Daarvoor geldt het protocol dat aanmelden noodzakelijk is. U kunt dat bij voorkeur doen per e-mail naar reserveren@Mariazingt.nl of telefonisch 06-49126543. Vermeld uw naam en aantal personen. 

Ook dit jaar weordt er aan 'Maria Zingt' weer een bijzonder thema gekoppeld. Onder de titel "Maria in Tilburgse Bevrijdingsmonumenten" worden door Paul Spapens een aantal specifiek aan Maria gerelateerde oorlogsmonumenten besproken. Speciaal voor dit thema zijn van al deze objecten tekeningen gemaakt door beeldend kunstenares Jofke. Deze zijn tezamenmet een beschrijving opgenomen in een boekje dat tijdens het evenement wordt uitgegeven. Een fietsroute langs de beschreven locaties is hieraan toegevoegd. 

Inschrijven