Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Allerzielen viering

Allerzielen. 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, 
wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

Op Allerzielen - 2 november - herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Wanneer iemand doodgaat van wie we houden, is er eerst vooral rouw. Pas later beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te vieren, kunnen we de inspiratie, het gedachtengoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze ons te vertellen hebben. Voor wie steekt u een kaarsje op? 
Wij gedenken onze overledenen, in het bijzonder de overledenen vanaf Allerzielen vorig jaar, in onze parochie Peerke Donders. 
Op zaterdag 2 november, de gedachtenis van Allerzielen, zullen wij in de Petrus Donderskerk in eeen viering die om 19.00 uur begint, in het bijzonder onze overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Hun namen worden genoemd en er wordt een lichtje voor hen ontstoken. 
In stilte spreek ik zacht je naam.
Ik vind je terug in mijn bestaan.
In liefde blijf je een deel van mij.
Voor nu en morgen en altijd. 

 

Petrus Donderskerk, 19.00 uur