Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Viering Maria ten Hemelopneming

Montfort is een groot vereerder van Maria. In zijn tijd, maar ook in onze tijd, wordt/werd vaak gedicussieerd over de plaats van Maria. Montfort gaf zijn visie in veel van de cantieken die hij schreef. Wiel Logister besteedt daar uitgebreid aandacht aan in zijn boek "Maria en Mariaverering". De cantieken zijn vertaald en op muziek gezet. Een ad hoc samengesteld koor onder leiding van Sonja van den Dries, zal de cantieken zingen in de viering waarin Wiel Logister voorgaat. 

Wat zou het mooi zijn als onze kerk vol zit met mensen die Maria een warm hart toedragen en zich daarmee plaatsen in de rij van volgelingen van Montfort. Wiel Logister zal ons in de schriftuitleg zeker de weg wijzen. 

Wij nodigen u uit in de viering van 09.30 uur in de Montfortkerk op zondag 18 augustus 2019.