Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Gebedsviering en solidariteitsmaaltijd

Op donderdag 22 maart 2018 is er om 18.00u in de Montfortkerk een korte gebedsviering met aansluitend een Solidariteitsmaaltijd.

Is er nog sprake van solidariteit in onze samenleving, of leven we langs elkaar heen? We zeggen niets teveel als we menen, dat de mensen steeds meer langs elkaar heen leven. Het is goed om na te denken over de saamhorigheid in de parochie, in de wijk, op het werk. De vastentijd is een tijd van bezinning. Maar we leven zeker ook in een grote wereld die dagelijks in onze huiskamers komt. 

Ook India zien we vaak op de tv aan ons voorbij trekken. We zien dan ook de armoede en de kaste-verschillen. Mensen hebben geen of weinig kansen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarom heeft onze parochie vorig jaar, samen met enkele West Brabantse parochies, een project geadopteerd. We willen meisjes en jonge vrouwen in de gelegenheid stellen een beroepsopleiding te volgen en daarmee een plaats te vinden in de wereld van de arbeid. Vaak zien we, dat als het in een samenleving goed gaat met de vrouwen, het ook goed gaat met de kinderen en de ontwikkeling van de gemeenschap. 

Daarom wordt de solidariteitsmaaltijd en gebedsviering georganiseerd. Er zal ook iemand iets komen vertellen over India. De collecte die we houden gaat naar het project. 

Aanmelden kan door een telefoontje naar het parochiesecretariaat op 013-4550510

Uw vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het Vastenactieproject: beroepstraining voor meisjes en jonge vrouwen in Arunachal Pradesh, India.